Kata Tanya - Pengenalan

Definasi

Kata tanya ialah kata yang digunakan untuk menanyakan perihal sesuatu seperti orang,haiwan,benda,masa, tempat, bilangan, hal, atau perkara. Dalam bahasa Malaysia, kata tanya adalah seperti yang berikut.

Fungsi Kata Tanya
Bil.Kata TanyaPenerangan
1apaUntuk menanyakan binatang,hal,perkara dan benda abstrak.
2bagaimanaUntuk menanyakan cara dan keadaan.
3bilaUntuk menanyakan masa atau waktu
4mengapaUntuk menanyakan sebab atau alasan.
5siapaUntuk menanyakan orang atau manusia.

0 comments: